Verander de taal : FR

Sam is een aanpasbaar, bruikbaar, herkenbaar systeem door en voor alle andere websystemen.

Oplossingen met het oog op een betere interoperabiliteit voor echte doeltreffendheid van de eerstelijns actoren.

SAM een tool voor u!

De locale actoren

(Burgemeesters, schepenen, voorzitters of directeurs van OCMW ’s... verantwoordelijken van buurtcomités... verantwoordelijken van sociale diensten enz.)

De professionelen van de medisch-sociale
sector die in netwerk werken

(Medische centra, beroepsfederaties…)

Concreet, om solidariteit te creëren rond de COVID-19-crisis, volgen hier de mogelijkheden die SAM aanbiedt.

  1. SAM gebruiken om uw burgers te informeren – dossier Coronavirus permanent bijgewerkt

  2. SAM gebruiken om de professionelen te belichten die nuttig zijn voor de invoering van een efficiënte lockdown:

  • Klassieke diensten voor maaltijdleveringen aan huis
  • Nieuwe diensten voor levering aan huis die ontstaan zijn als gevolg van de sluiting van restaurants enz.
  • Vrijwillige burgers die aanbieden om boodschappen te leveren aan kwetsbare mensen in hun wijk…
    • Hetzij door deze initiatieven gratis op SAM op het voorplan te plaatsen eenvoudigweg door met ons contact op te nemen
    • Hetzij door ons systeem te gebruiken om een site aan te maken sleutel op de deur, bestemd om lokale netwerken uit te bouwen

NIEt DUIDELIJK?

Klik op het beeld (hieronder) om de pagina ‘mijn netwerk’
van een site sleutel op de deur te ontdekken, aangemaakt voor een partner

Samengevat SAM

EEN GEMAKKELIJKER BEHEER

Door de toegang tot een ruimte online wordt het voor alle actoren mogelijk informatie van hun eigen lokaal net-werk (professionelen, vzw’s, vrij-willigers...) te actualiseren, en collectieve bijwerkingen door het geheel van partners van SAM te genieten.

EEN BETERE ZICHTBAARHEID

U wilt alle steunverleners in de nabijheid (klassieke hulp- en zorgverleners… maar ook solidaire handelaars/vrijwilligers…) enz. … die in uw gemeente aanwezig zijn, voorstellen
Bel ons op 0493 78 18 76!

U wilt de leden van uw beroepsfederatie voorstellen… hun lidmaatschap beheren enz.
Bel ons op 0493 78 18 76!

U bent een medisch centrum, een professioneel… die met een netwerk van zelfstandigen, vzw’s … werkt. U wenst uw netwerk te tonen aan de patiënten die uw centrum frequenteren….
Bel ons op 0493 78 18 76!

ANDERE ACTIES DIE SAM FACILITEERT

Organisatie van een evenement

Draaien van informatieve video’s

Meer info?

Win inlichtingen in bij SAM-Le réseau des Aidants:
Marine Salou, directrice: marine.salou@reseau-sam.be - www.reseau-sam.be

(Naast een vzw is ons netwerk ook een stichting van openbaar nut (FUP),
daarom zien we erop toe dat het financieel aspect nooit een blokkering veroorzaakt)