Description du prestataire

Wat biedt de dienst Neurologie? Diagnostiek Om tot een diagnose te komen is het belangrijk om de voorgeschiedenis van de patiënt goed in beeld te brengen. De neuroloog probeert zicht te krijgen op de evolutie van de geheugenklachten en verstoring van andere cognitieve functies. Beeldvormingsonderzoek In sommige gevallen kan uw neuroloog u voorstellen een scan van het hoofd te laten maken. Genetische testing Sommige vormen van dementie zijn erfelijk en dit kan dan ook nagegaan worden door genetische testen (meestal door middel van een bloedafname). Lumbaalpunctie Hierbij zal uw neuroloog wat ruggenmergvocht afnemen door middel van een naald. Dit vocht wordt onderzocht in het laboratorium en kan helpen bij het stellen van de correcte diagnose. Cognitieve revalidatie bij dementie Dit gezamenlijk programma vanuit de diensten Neurologie en Geriatrie van het UZ Brussel heeft de volgende doelstellingen: Het aanleren van alternatieve strategieën om bepaalde dagelijkse handelingen te kunnen stellen en dit door gebruik te maken van de nog bewaarde cognitieve vaardigheden. Het opleiden van naasten die de patiënten in hun dagelijks leven bijstaan. Het geven van raad over en het toezicht houden op de aanpassingen in de dagelijkse omgeving waarmee de cognitieve moeilijkheden ondervangen kunnen worden. Het verstrekken van informatie aan de patiënten, de omgeving en de zorgverleners en dit over de ziekte, het verloop van de ziekte en de gevolgen ervan

Services proposés par ce prestataire

 • Clinique de la mémoire

Zones géographiques couvertes par ce prestataire

 • JETTE

Préoccupations

 • Poser et/ou préciser un diagnostic
  Poser et/ou préciser un diagnostic
 • Se soigner en tant que personne âgée / accompagner et/ou soutenir une personne âgée dépendante
  Se soigner en tant que personne âgée / accompagner et/ou soutenir une personne âgée dépendante

Coordonnées

Siège social
Laarbeeklaan 101
1090 JETTE

Contacter le prestataire par mail

En remplissant ce formulaire, vous enverrez un e-mail au prestataire Geheugenkliniek geriatrie-neurologie UZ Brussel

Infos pratiques

Public cible: Adultes

Informations générales

Forme juridique: Indépendant

Tags

 • Mémoire
 • Neurologie
 • Neurologue
 • Consultation

Partager cette fiche