De huisarts, het eerste contact voor SAM

Gepubliceerd op 22/02/2021 Gepubliceerd door Le Réseau SAM
Deel dit artikel

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor SAM's en hun familieleden die hun zelfstandigheid verliezen. Dr. Geneviève Oldenhove neemt deze functie onder de loep.


Wat is de rol van de huisarts?

De huisarts 👩⚕️ is degene die in eerste instantie behandelt. Zijn tweede rol is eerder organisatorisch, aangezien hij andere hulp en zorg rond zijn patiënt kan coördineren. Hij kan afwijkingen opsporen (chronische ziekte, enz.) en doorverwijzen naar de juiste specialist. Het gaat hier vooral om een vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen, zijn grenzen te kennen en hem met kennis van zaken te kunnen helpen.Wanneer kunnen SAM's bij u terecht?

Ik denk dat SAM's 🐢 zich tot hun huisarts kunnen wenden over alles wat de behandeling betreft : uitleg, aanvullende informatie over de ziekte, enz.

 

Soms besteedt de huisarts 👩⚕️ tijd aan SAM’s en hun familielid om de situatie uit te leggen, om de dialoog aan te gaan en hen te helpen het verlies van autonomie toe te geven. Wij zijn er ook om hen te steunen en te begeleiden.Hoe ondersteunt u de SAM's?

Rond de patiënt moet er een synergie zijn; de SAM 🐢 kan de rol van coördinator vervullen omdat hij/zij de link legt tussen de verschillende zorg- en dienstverleners. De SAM 🐢 zelf heeft echter steun nodig van zijn huisarts, zowel fysiek als emotioneel, omdat de rol van SAM🐢 op zich te nemen niet vanzelfsprekend is.


Welke rol speelt de SAM vanuit medisch oogpunt in het dagelijks leven van hun dierbare?

Studies tonen aan dat eenzaamheid één van de dingen is die patiënten het meest verzwakt en daarom is een SAM 🐢 essentieel omdat het dit isolement doorbreekt. Vervolgens zal hij het dagelijks leven van zijn dierbare vergemakkelijken door de deuren te openen tijdens huisbezoeken 🏘️ bijvoorbeeld door medische afspraken te maken, zijn dierbare te begeleiden bij medische procedures, enz.

Is het niet moeilijk om meerdere leden van dezelfde familie te volgen waarvan de ene de SAM van de andere is?

Het kan soms ingewikkeld zijn, maar dat hoort erbij. Het vergt moed en eerlijkheid om de SAM 🐢 te vertellen dat het hem niets aangaat om te proberen de privacy van de patiënt te bewaren.

Soms is het interessant omdat de SAM 🐢 dingen aan het licht brengt waarvan de patiënt zich misschien niet eens bewust is of die hij in ieder geval niet heeft genoemd tijdens zijn consultatie, hoewel het belangrijk is voor de diagnose.Ben je soms zelf SAM'en van je patiënten?

Ja ik bevestig het; we zijn SAM 🐢 van onze patiënten! Vandaag nog, moest een van mijn patiënten die na een tracheotomie niet kan spreken een administratieve afspraak maken, dus heb ik gebeld. Als ik 's avonds huisbezoeken heb 🏘️, neem ik meestal een stuk brood mee naar mijn oudere patiënten 👵 die minder de gelegenheid hebben om uit te gaan. Sommige patiënten durven geen contact op te nemen met hun vermogensbeheerder dus doe ik het voor hen. Dit zijn meestal eenvoudige dingen die niet veel tijd kosten, maar hen veel tijd besparen.

 Ziet u als huisarts SAMs in uw patiëntenbestand?

SAM's 🐢 zijn uiteraard herkenbaar maar sinds kort pas zijn artsen hiervan bewust. Wij zijn er om hen te identificeren en hen te informeren over de steun die in deze moeilijke rol kan worden geboden.

Bovendien is de steun aan SAM's 💪🐢 een echt maatschappelijk probleem met de "Papyboom" 👵 die eraan komt. In 2025 zal het aantal 80-plussers exploderen en ook al zouden de meesten van hen in goede gezondheid verkeren, de aanwezigheid van een SAM aan hun zijde is van cruciaal belang.

 

 

Vind de huisartsen en medische huizen in de medisch-sociale gids van het SAM Netwerk.


De huisarts, het eerste contact voor SAM

Samenvatting van het artikel

De huisarts 👩⚕️ wordt ook wel eens de "huisarts" genoemd 👪 omdat hij naast de lichamelijke gezondheidszorg ook degene is die luistert 👂 naar alle leden van een gezin en een steun is bij een verslechtering van de gezondheid om de zorg voor een patiënt te coördineren, rekening houdend met de behoeften van de entourage. Bovendien ontwikkelt de huisarts 👩⚕️ soms zo'n sterke band met zijn patiënten dat hij stipt de rol van SAM 🐢 voor hen op zich kan nemen door zich buiten de strikt medische context te begeven om hen in hun dagelijkse behoeften bij te staan.

Tags

 • Huisarts
 • Dokter
 • Steun
 • Behandeling
 • Dokter
 • Rol
 • Verzorger
 • Coördinatie
 • Beroep
 • SAM
 • Huisarts
 • Dokter
 • Dr
 • Papyboom
 • Zorg
 • vertrouwensrelatie
Deel dit artikel