OVER DE VZW

Oorsprong van het project 🌄

Solidariteit rond de ziekte, de handicap… heeft een naam : SAM

Het team (aanvankelijk binnen de vereniging Aidants Proches Bruxelles) start het netwerk SAM voor Solidariteit Thuis in 2016.

We hadden vaak mensen aan de lijn die uitgeput zijn en zeggen :
“Oh als ik had geweten dat ik mantelzorger was” …
"Ach, als ik had geweten dat dit soort structuren bestonden” ...
"Ik bel U maar ik kan niet geholpen worden … mijn vrouw is degene die mantelzorger is ik niet ..."...

Het netwerk is dus ontstaan uit de wens om een preventief instrument te creëren om de uitputting te bestrijden die gepaard gaat met het zoeken naar de informatie over het verlies van autonomie !

Twee obstakels moeten worden overwonnen om deze preventiedoelstelling te bereiken

  • ✔️
    Ervoor zorgen dat alle burgers die direct of indirect te maken hebben met het verlies van autonomie zich identificeren als gebruikers van dit instrument ! Zo is de SAM identiteit geboren !
    SAM zijn betekent je betrokken voelen bij het welzijn van een bejaarde, zieke of gehandicapte ! Voel je thuis Solidaire !
  • ✔️
    De toegang tot informatie voor SAM’s te vergemakkelijken en bevorderen om hun last te verlichten door een instrument te creëren dat nuttige en relevante informatie structureert... Een connectie creëren!

Creatie van de SAM-identiteit om de zelfidentificatie van onze gebruikers te vergemakkelijken !

Als het leven uit de hand loopt zijn we snel overweldigd en verloren. Identificatie met de werkelijkheid van de status van mantelzorger is niet per se natuurlijk. Wat natuurlijk is zijn de daden van familiesolidariteit verricht uit liefde en trouw.

Aangezien het begrip van mantelzorger niet in het hoofd van elke SAM is geïntegreerd, kan de persoon zich niet voorstellen dat hulp specifiek is ontworpen om te voorkomen dat hij wegzinkt in de uitputting die door zijn taak wordt veroorzaakt.
Sinds 2017 werken we aan het creëren van deze zelfidentificatie van onze gebruikers rond de SAM-identiteit !

Toegang tot informatie vergemakkelijken ? Hoe ?
Door dit project te baseren op co-creatie en op software voor professionelen die de informatiestroom vergemakkelijken !

Om een zo groot mogelijke relevantie van de inhoud te verzekeren, maakt het SAM-netwerk gebruik van de expertise van mantelzorgers en patiënten “partners” : mannen en vrouwen die nauw bij het onderwerp betrokken zijn en bereid zijn om op alle mogelijke manieren met SAM samen te werken.

Door ontwikkelingsthema’s voor te stellen die verband houden met hun eigen behoeften door het platform in de verschillende stadia van zijn ontwikkeling te testen door zijn architectuur te valideren enz.

Het SAM-project heeft wetenschappelijke steun gekregen van universiteiten en vakmensen uit de sector (Comité van deskundigen). De juridische en administratieve indoud wordt regelmatig bijgewerkt door juristen.

En de stroomvoorziening van deze nuttige bronnen is gebaseerd op een software die de interconnectie van de mappen mogelijk maakt …

Een project op zoek naar … steun

Sinds haar oprichting is SAM gesteund door verschillende soorten eenmalige financieringen : Koning Boudewijnstichting, COCOF, GGC, AVIQ. De prijs voor Sociale Verdienste van de Stad Brussel in 2017 en zijn nominatie voor de prijs “Brusselaar van het Jaar” in 2018 brachten haar dichter bij de mutualiteiten (waaronder Partenamut).

Maar als het SAM-project het daglicht heeft kunnen zien os het ook en vooral dankzij de onvoorwaardelijke steun van een andere vzw die sinds het begin aanwezig is : Télé-Secours... altijd aanwezig in moeilijke momenten om het financiële voortbestaan te verzekeren!

De taak is aanzienlijk – meer dan 1 miljoen Belgen helpen zich te identificeren als SAM en het platform regelmatig bij te werken – en we zijn nog steeds op zoek naar duurzame financieringsbronnen.

SAM HET NETWERK VAN VERZORGERS, BETER DAN MOND-TOT-MONDRECLAME ! VERBANDEN LEGGEN VOOR EEN MEER VERENIGDE WERELD !