Verander de taal : FR

ZOEK JE HULP OP DEZE WEBSITE? DAN IS DEZE PAGINA VOOR JOU GEMAAKT

Vind je je weg niet in ons netwerk of wil je de diensten die SAM je bieden beter kennen? Consulteer de FAQ hieronder (voor « Foire Aux Questions ») van SAM.

Heb je andere vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

 • info@reseau-sam.be
 • 02/474.02.54 (technische ondersteuning)
 • 02/474.02.44 (telefonische permanentie)
 • 02/474.02.94 (vzw)

A. TOEGANG TOT DE DIENSTEN VAN SAM

Wat zijn de troeven van het SAM-netwerk?

Sam, het netwerk van helpers, geeft aan elke gebruiker toegang tot de volgende diensten:

 • De socio-medische gids met een webcatalogus van de verschillende hulpverleners en thuishulpverleners
 • Nuttige informatie met een catalogus van artikels, dossiers en audiovisuele informatieve middelen, geklasseerd per thema
 • Het discussieforum voor onderlinge hulp staat open voor de SAM’s en de professionelen
 • Informatie- en actualiteitsblog.
 • Telefoonlijn voor ondersteuning en luisterlijn (02/474.02.44, open 24u/24u en 7d/7d) om u te helpen de informatie te vinden die u zoekt

Al deze diensten zijn gratis.

Waarom je inschrijven?

Om toegang te hebben tot de diensten die voorbehouden zijn voor de gebruikers; de gebruiker moet zich inschrijven en zich identificeren aan de hand van zijn gebruikersnaam en paswoord. De inschrijving is gratis.

IK SCHRIJF ME IN

De gebruiker kan een SAM, een expert of een verstrekker zijn.

De SAM, voor « solidarité à la maison », is de persoon die een deel van zijn tijd besteed om een zorgbehoevende naaste te helpen (een zieke echtgenoot, een bejaarde ouder, een kind met een handicap). Hij schrijft zich in op het SAM-netwerk om informatie te vinden of te communiceren met de gemeenschap over de problematiek die hem treft.

De expert is de professioneel op het vlak van hulp en zorg, die zijn expertise ten dienste van de gemeenschap stelt. Hij draagt bij aan de verspreiding van zijn wetenschappelijke kennis door te luisteren en op het forum gespecialiseerd advies te geven aan de SAM’s en door de bronnen, vermeld in onze “nuttige informatie”, te superviseren.

De hulpverlener en thuiszorgverlener is degene van wie de gegevens in de socio-medische gids vermeld staan. Het betreft verenigingen en professionelen die gekwalificeerd zijn om de SAM’s te ondersteunen: ziekenvervoer, thuisverplegers, rusthuizen, ziekenoppas, levering van maaltijden of aangepast materiaal, enz. Om het mogelijk te maken zijn diensten en activiteit te leren kennen, moet de verstrekker zijn gedetailleerde fiche invullen in de socio-medische gids.

Elk type gebruiker beschikt over gemeenschappelijke functies/diensten, en andere die hem eigen zijn. Elke dienst wordt uitgelegd in de persoonlijke zone van de gebruiker.

Algemeen kunnen de gebruikers:

 • Mensen vinden waarmee ze van gedachten kunnen wisselen over de ziekte waarmee ze geconfronteerd worden
 • Met hen communiceren via chat
 • Onderwerpen aanmaken, inhoud en commentaren publiceren op het forum,
 • De mantelzorgers en experten kunnen bronnen en verstrekkers bij de favorieten bewaren,
 • Suggesties van bronnen en artikels voorstellen en voorleggen, die de administratie van het netwerk moet valideren
 • De verstrekkers beschikken gratis over een zone in een webgids gespecialiseerd in thuishulp en -zorg
IK SCHRIJF ME IN

Hoe je inschrijven?

Je hebt beslist je bij ons aan te sluiten; er blijven nu nog slechts enkele stappen om deel uit te maken van onze gemeenschap.

Na een klik op «ik schrijf me in » wordt je op een eenvoudig formulier eerst gevraagd om aan te geven of je een SAM, een expert of een verstrekker bent. Daarna volstaat het om je e-mailadres op te geven en een paswoord te kiezen.

Gelieve te noteren dat het mogelijk is om je gebruikersnaam van « Facebook » of « Google » te gebruiken door op de overeenkomstige knoppen te klikken.

Eens dat gedaan moet je je nog slechts aanmelden op uw account op het SAM-netwerk.


Heb je geen e-mail met de validering van jouw SAM-account gekregen?

 • Ga na of je het juiste e-mailadres hebt opgegeven
 • Ga na dat de e-mail zich niet bij de « spam » of « ongewenste mails » zit
 • Denk eraan de webpagina te vernieuwen waarop de inbox van uw mailbox verschijnt.

Wil je meer informatie over hoe de velden van je profiel in te vullen of over de verschillende mogelijkheden die jouw gebruikerszone je bieden?

De tab « Hulp » in de gebruikerszone geeft je alle nuttige info


B. DE SOCIO-MEDISCHE GIDS

Inhoud van deze gids

De socio-medische gids bevat in de vorm van een webcatalogus de verschillende hulp- en thuiszorgverleners in uw nabijheid. De verschillende types activiteiten die je hier kunt vinden, worden op de volgende manier gestructureerd:

1. Dagcentra

 • Kortverblijven
 • Rusthuizen
 • Opvangcentra handicap ziekte kind ado
 • Respijtverblijf
 • Diensten voor personen met een handicap
 • Diensten voor geestelijke gezondheid
 • Alternatieve huisvesting

2. Hulp

 • Administratieve thuishulp en/of juridische begeleiding
 • Gezinshulp
 • Huishoudhulp
 • Haarkapper aan huis
 • Thuisoppassen
 • Oppassen voor zieke kinderen
 • Dierenoppassen
 • Kleine reparaties
 • Kleine werkjes thuis/onderhoud van de tuin
 • Maaltijden aan huis
 • Middelen voor zelfstandig beheer - Personenalarmsysteem
 • Bezoeken aan huis (vrijwilligers)

3. Activiteit

 • Coördinatiecentra (thuishulp en/of -zorg)
 • Tandarts
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Thuishospitalisatie (structuur)
 • Verplegers
 • Zorginstellingen
 • Kinesitherapeuten
 • Logopedisten
 • Medisch materiaal/bandagist
 • Medische huizen
 • Huisartsen
 • Specialisten
 • Pedicures
 • Apotheken
 • Podoloog
 • Psychologen
 • Vroedvrouw
 • Thuisverpleging
 • Palliatieve zorg

4. Mobiliteit

 • Vervoer
 • Vervoer voor personen met beperkte mobiliteit
 • Mobiliteit om niet dringende medische reden
 • Mobiliteit om sociale redenen

5. Ziekenfondsen

6. Diverse diensten

7. Sociale diensten

8. Diensten voor associatieve steun (verenigingen ter ondersteuning van de mantelzorgers of zieken)

9. Verenigingen voor de ondersteuning van patiënten en de mantelzorgers.

10. Andere

 • Gezelligheid, gedeelde vrijetijd
 • Praatgroepen - uitwisselingsruimtes

11. Specifieke projecten

Hoe het type van affichering selecteren?

Om de verstrekkers te visualiseren heb je twee afficheringswijzen: in mozaïekvorm of in kaartvorm.

Hoe zoek je een verstrekker op?

Standaard toont de socio-medische gids alle verstrekkers. Toch heb je de mogelijkheid om je opzoeking te verfijnen door links het zijmenu te gebruiken.

In dit menu gebeurt de opzoeking op basis van sleutelwoorden (naam van de verstrekker, type activiteit, adres, doelgroep), of aan de hand van een vooraf gedefinieerde filter die je moet selecteren in de voorgestelde aflopende menu’s.

Gelieve te noteren dat je de mogelijkheid hebt één of meerdere filters te kiezen en dat elk ervan één of meerdere voorstellen kan bevatten. Om een nieuwe opzoeking te doen heb je de mogelijkheid om één per één de velden van de vooraf geselecteerde filters te verwijderen, of te klikken op de knop « reïnitialiseren ». Deze laatste actie verwijdert alle velden die van de vorige opzoeking afkomstig zijn.

Hoe raadpleeg je de fiche van de verstrekker?

De fiche van een verstrekker bevat verschillende aan te klikken tabs (« Voorstelling », « News », « Foto’s », « Documenten », « Contacten ») met pertinente en essentiële informatie over zijn activiteit: naam en beschrijving van de verstrekker of de organisatie/onderneming, hoofd- en/of nevenactiviteiten, doelgroep, gegevens en/of contactformulier, werkrooster, erelonen, geografisch werkgebied.

De verstrekker kan ook beelden, documenten of actualiteit (« news ») in verband met zijn activiteit uploaden.

Wat doe je als gegevens van een verstrekker die SAM je geeft, niet correct zijn?

Tijdens het surfen op het SAM-netwerk of bij een poging om met één van de geselecteerde verstrekkers contact op te nemen, stel je vast dat de fiche van de verstrekker fouten bevat (bijvoorbeeld foutieve contactgegevens of beschrijving).

Je hebt de mogelijkheid om ons je reacties en correcties mee te delen door een klik op de knop « een correctie suggereren » die op de fiche van elke verstrekker te vinden is. Via een formulier wordt er jou gevraagd om ons je suggesties mee te delen.

Na verificatie bij de betrokken verstrekker zal de administratie van het SAM-netwerk zijn gegevens bijwerken.

Hoe zet je een verstrekker bij je favorieten (voorbehouden voor de gebruikers)?

Een gebruiker ingeschreven op het netwerk, of hij nu « SAM » of « Expert » is, heeft de mogelijkheid om de verstrekkers van zijn keuze in de favorieten te bewaren om hen achteraf gemakkelijker te kunnen terugvinden.

Om dat te doen volstaat het om, wanneer je een verstrekker consulteert, te klikken op de knop « aan de favorieten toevoegen ». De bron zal dan direct vanaf je gebruikerszone toegankelijk en consulteerbaar zijn.

Je moet gebruiker en ingelogd zijn om tot deze functie toegang te hebben. In het andere geval zul je verzocht worden om je in te schrijven of je aan te melden op SAM.

Wat doe ik als ik verstrekker van de geconsulteerde fiche ben maar ik er geen toegang toe heb?

Je bent verlener van thuishulp of thuiszorg, vermeld in de socio-medische gids van SAM, terwijl je niets gedaan hebt om je in te schrijven.

Deze situatie kan zich voordoen omdat de gegevens in de socio-medische gids van SAM het resultaat zijn van twee aanmaakwijzen van een « verstrekkersfiche »: i) creatie door de administratie van het netwerk op basis van gegevens die verzameld werden bij de publieke gegevensbanken, en ii) vrijwillige inschrijving van de betrokken verstrekkers via de inschrijvingsprocedure die het netwerk hiervoor heeft vastgelegd.

Ben je in het eerste geval, dan heb je de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen en te actualiseren, ja zelfs je fiche te verwijderen, in overeenstemming met zijn eerste doel, om door de verstrekker zelf beheerd te worden.

Om dit te doen kun je rechtstreeks contact opnemen met de administratie van het netwerk op het nummer +32 (0)2 474.02.44 of een aanvraag indienen om je fiche online zelf te beheren via een klik op de knop « ik ben eigenaar » op de verstrekkersfiche. 

C. NUTTIGE INFORMATIE

Inhoud van deze nuttige informatie

De nuttige informatie levert een catalogus van artikels, dossiers, informatieve audiovisuele middelen, geklasseerd per thema.

De verschillende types bronnen die je hier kunt vinden, zijn gestructureerd in functie van de « levensfase » of « gezinssituatie", te weten de gemeenschappelijke noemers tussen de verschillende situaties en realiteiten die de SAM’s meemaken: ik merk een afwijking bij mijn naaste op, ik zoek informatie over de symptomen, ik organiseer mijn dagelijks leven en zoek hulp om mij te steunen in de opvolging van mijn naaste, …

De structurering van de bronnen is als volgt:

1. Detectie van een afwijking

 • Alarmsignalen

2. Opzoeking

 • Medische hulp
 • Consequentie van de pathologie in het dagelijks leven
 • Informatie over de pathologie

3. Organisatie

 • Aanpassing van de manier van leven (praktische aspecten)
 • Inrichting van de woning
 • Financiële aspecten
 • Wettelijke aspecten
 • Technische assistentie
 • Gezelligheid
 • Vrije tijd
 • Mobiliteit
 • Perspectief en beslissingname (schoolkeuze – woongelegenheid, enz.…)
 • Mijn gezondheid bewaren
 • Zorgen voor de gezondheid van de naaste
 • Ondersteuning
 • Leven met (psychologische aspecten)

4. Levenseinde

 • Euthanasie
 • Palliatieve en voortdurende zorg

5. De toekomst Helper

 • De toekomst opbouwen

Hoe een opzoeking doen per brontype?

Om je beter in je opzoeking te sturen, heeft SAM deze informatie in een navigatiesubmenu georganiseerd dat volgens brontype gestructureerd is: « artikels », « dossiers/fiches », « ideeën van helpers » en « video’s/podcasts ».

Door te klikken op een tab van dit navigatiesubmenu staat het je vrij alle bronnen van eenzelfde type, alle categorieën samen te consulteren.

Hoe geavanceerd opzoeken?

Je hebt de mogelijkheid om je opzoeking te verfijnen door het zijmenu links te gebruiken.

In dat menu gebeurt de opzoeking op basis van sleutelwoorden (woord of volledige titel van het artikel of de categorie), van « tags » of sleutelwoorden vooraf gedefinieerd door SAM, of door vooraf gedefinieerde filters te gebruiken (categorie en auteur/instelling aan de bron van de informatie gepubliceerd op SAM) die je moet selecteren in de voorgestelde aflopende menu’s.

Om een nieuwe opzoeking te doen kan je één of meerdere velden van de vooraf geselecteerde filters verwijderen, of klikken op de knop « reïnitialiseren ».

Deze laatste actie zal alle velden afkomstig van een vorige opzoeking verwijderen.

Hoe een term opzoeken in de woordenlijst?

Om je te helpen om de beschikbare informatie te doorlopen, heeft SAM de tool « woordenlijst ».

Deze bevat de definitie van bepaalde sleuteltermen die je zult terugvinden in één of meerdere bronnen in de rubriek nuttige informatie.

Het is beschikbaar in het zijmenu rechts en op elk ogenblik zichtbaar wanneer je de beschikbare bronnen in de nuttige informatie doorloopt.

Je hebt de mogelijkheid een term op te zoeken door een opzoeking te doen aan de hand van een sleutelwoord, of een alfabetische opzoeking te doen.

Hoe een bron in de favorieten zetten? (voorbehouden voor de gebruikers)

Een gebruiker schrijft zich in op het netwerk, als « SAM » of « Expert », en kan de bronnen van zijn keuze in de favorieten bewaren om deze achteraf gemakkelijker terug te vinden.

Om dit te doen volstaat het, wanneer je een bron raadpleegt, dat je op de knop « aan de favorieten toevoegen » klikt. De bron zal dan rechtstreeks vanop de gebruikerszone toegankelijk en te consulteren zijn.

Je moet gebruiker en ingelogd zijn om tot deze functie toegang te hebben. In het andere geval zal je verzocht worden je in te schrijven of op SAM in te loggen.

Hoe een bron suggereren? (voorbehouden voor de gebruikers)

Je hebt een artikel of audiovisuele inhoud gevonden die je wilt zien verschijnen bij de nuttige informatie van SAM.

Je kunt ons deze rechtstreeks vanop de website suggereren tijdens je navigatie op het SAM-netwerk, door te klikken op de knop « een bron suggereren ».

Opdat de suggestie zou verschijnen in de bronnen van de tab « nuttige informatie » van het SAM-netwerk, moet ze wel vooraf goedgekeurd worden door de administratie van het netwerk.

D. Het forum

Hoe het forum consulteren en doorlopen?

Elke gebruiker kan het forum voor discussie en onderlinge hulp consulteren, ongeacht of hij al dan niet ingelogd is op SAM. Opgelet, uitsluitend de gebruikers die ingeschreven en ingelogd zijn, zijn bevoegd om commentaren te schrijven op het  forum.

Het forum van SAM is georganiseerd op basis van de klassieke structuur van de forums die we op het internet vinden. Het bestaat uit verschillende categorieën/ thema’s die op hun beurt bestaan uit verschillende onderwerpen aangemaakt door de gebruikers.

Wat te doen als ik geen bericht op het forum kan posten? (voorbehouden voor gebruikers)

Antwoorden op de berichten van andere gebruikers of een nieuw onderwerp aanmaken is voorbehouden voor de gebruikers die zich aangemeld hebben op SAM.

Aan het forum deelnemen houdt de mogelijkheid voor een gebruiker in om:

 • Te antwoorden op de interventies van andere gebruikers over de verschillende onderwerpen van elke categorie van het forum.
 • Een discussieonderwerp aan te maken. Om dat te doen volstaat het om de knop « een onderwerp aanmaken » te selecteren wanneer je je in een categorie van het forum bevindt.

Gelieve te noteren dat je gebruiker en geconnecteerd moet zijn om toegang te hebben tot deze functies. Zo dat niet het geval is, word je verzocht om je in te schrijven of in te loggen op SAM.

Hoe een categorie suggereren? (voorbehouden voor gebruikers)

Het forum is georganiseerd in categorieën die de administratie van het SAM-netwerk heeft gedefinieerd.

Een ingelogde gebruiker kan echter ook, indien hij dat wil, een nieuwe categorie suggereren indien het onderwerp dat hij wil behandelen, niet met een categorie op het forum overeenkomt.

Om dat te doen volstaat het om op de knop « een categorie suggereren » te klikken die zich op de portaalpagina van het forum bevindt.

Om in de categorieën van het netwerk te verschijnen moet de suggestie wel vooraf door de administratie van het netwerk goedgekeurd worden.

Hoe een onderwerp aan de favorieten toevoegen? (voorbehouden voor gebruikers

Een gebruiker die ingeschreven en ingelogd is op het netwerk, of hij nu « SAM » of « Expert » is, heeft de mogelijkheid om de onderwerpen van zijn keuze op het forum in de favorieten te bewaren om deze achteraf gemakkelijker terug te vinden.

Om dat te doen volstaat het, wanneer je de verschillende onderwerpen van eenzelfde categorie consulteert, om op de knop “toevoegen aan de favorieten“ te klikken. Het onderwerp is dan rechtstreeks vanop jouw gebruikerszone toegankelijk en te consulteren.

Gelieve te noteren dat je gebruiker en ingelogd moet zijn om tot deze functie toegang te hebben Zo dat niet het geval is, word je verzocht om je in te schrijven of in te loggen op SAM.