STEUN DE VZW

Een donatie doen ! Word een vriend van SAM !

DRAAG BIJ TOT EEN MEER INCLUSIEUVE EN DUURZAME SAMENLEVING
DOOR DE AANDACHT TE VESTIGEN OP BELANGRIJKE HULPBRONPROJECTEN VOOR DE SAM’S.

Alle ingezamelde donaties stellen SAM in staat haar werk voort te zetten.
De donaties zullen worden gebruikt voor SAM-projecten die gericht zijn op :

  • ons pedagogisch voorlichtingswerk te versterken
  • meer mensen te bereiken die een beetje de weg kwijt zijn omdat ze met levensongevallen worden geconfronteerd … ze weten niet meer tot welke professioneel zij zich moeten wenden …door hen zo goed mogelijk te informeren en hen aldus in staat te stellen hun leven weer enigszins in eigen handen te nemen
  • de functionaliteiten bedoeld voor de professionelen die netwerken vergemakkelijken te versterken

Met uw donatie wordt U vrienden van SAM en zal uw geld gebruikt worden voor het algemeen welzijn.

Wilt u ons financieel steunen door middel van een donatie, dan is ieder bedrag welkom!

Hartelijk DANK voor uw steun!

Hoe doet U dat ?

Door een overschrijving op onze rekening :

BE72 3631 7484 9816 BBRU-BE-BB-010 (voor donaties uit het buitenland) SAM LE RESEAU DES AIDANTS ASBL BOULEVARD DE SMET DE NAEYER 570 - 1020 BRUXELLES DONATIE

SAM HET NETWERK VAN VERZORGERS, BETER DAN MOND-TOT-MONDRECLAME ! VERBANDEN LEGGEN VOOR EEN MEER VERENIGDE WERELD !