Wie zijn de professionals die u dagelijks kunnen ondersteunen bij verlies van autonomie ?

Gepubliceerd op 25/02/2022 Gepubliceerd door Le Réseau SAM
Deel dit artikel

Het kan soms moeilijk zijn om een bevredigend beroeps- en privéleven te behouden wanneer u uw onafhankelijkheid verliest. Gelukkig zijn er bepaalde beroepen die je van tijd tot tijd kunnen overnemen of op lange termijn kunnen begeleiden. Hier is een overzicht van de professionals die mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Het is niet ongewoon dat een SAM 🐢 en meer in het bijzonder degenen die als naaste verzorger worden erkend, een groot aantal taken in het dagelijks leven verrichten waartoe de verzorgde persoon niet meer in staat is.

Het huishouden doen 🧹 zorgen voor vervoer 🚑 de administratie beheren 🗂️ morele steun verlenen of medische zorg verlenen... SAM's 🐢 dragen vele petten die ze niet altijd volledig kunnen opnemen. Daarom zijn er tal van persoonlijke hulp- en zorgdiensten die, indien mogelijk en nodig, thuis ondersteuning kunnen bieden 🏠

Hier is een presentatie van al deze beroepen die u dagelijks kunnen ondersteunen

Gezinshulp

De regelmatige aanwezigheid van een gezinshelper kan een grote steun zijn voor de verzorger 🐢 en de persoon die hij/zij begeleidt. Haar rol is namelijk gevarieerd en biedt praktische ondersteuning binnen de woning van zowel de geholpen persoon als de verzorger als ze niet samenwonen.

Zijn/haar belangrijkste taken zijn: boodschappen 🛒 administratief beheer, "kleine reizen" 🚗 van het dagelijks leven, maaltijden bereiden, een welwillende en stimulerende aanwezigheid... kortom, het goede beheer van een huis!

De gezinshelper is een waardevolle steun omdat zij aanwezig kan zijn in het huis van de verzorgde tijdens de afwezigheid van de mantelzorger; dit geeft haar de mogelijkheid zich aan andere dingen te wijden of naar het huis van de verzorgde te gaan om haar te helpen bij haar dagelijkse taken om haar te ontlasten.

Het doel is niet om "de plaats in te nemen" van de verzorger, maar gewoon om terugkerende en regelmatige hulp te bieden.

Diensten voor gezinsondersteuning worden over het algemeen aangeboden door coördinatiecentra, al dan niet via het ziekenfonds. Met een eenvoudig telefoontje neemt een maatschappelijk werker kennis van uw verzoek en past de beschikbare diensten aan uw behoeften aan.

Chantal en Azzedine vertellen over hun baan als thuishulp op video


Huishoudelijke hulp

Naast gezinshulp is het wekelijkse bezoek van een huishoudelijke hulp vaak welkom. Zij zorgt niet alleen voor de netheid van het huis, maar kan ook een vertrouwensrelatie opbouwen met de begunstigde, of dat nu de verzorger of de hulpbehoevende zelf is.

Met vertrouwen in haar uren zorgt ze ervoor dat ze huishoudelijke taken op zich neemt die vaak veel energie kosten voor verzorgers en moeilijk zijn voor de verzorgden.

Net als voor gezinshelpers zijn de coördinatiecentra het belangrijkste aanspreekpunt voor het opzetten van deze diensten. Dienstencheques bieden echter ook huishoudelijke hulp op basis van een eenvoudig telefoontje of e-mailverzoek aan het dichtstbijzijnde centrum.

Patricia vertelt over haar baan als huishoudelijke hulp op video

Verpleegkundige zorg

Vaak worden thuisverpleegkundigen 👨⚕️ ingeschakeld voor technische en complexe zorg na een ziekenhuisopname... Ze worden echter ook ingeschakeld voor weliswaar "eenvoudigere" maar essentiële zorg zoals toiletteren 🚿 naar bed gaan 🛏️ of opstaan; taken die soms als te intiem worden beschouwd om door een familielid te worden uitgevoerd.

Zo kan een derde, wiens taak het is, de dagelijkse hygiëne overnemen van een persoon wiens autonomie is verzwakt, zodat de verwant zijn oorspronkelijke rol als echtgenoot, kind, ouder of gewoon vriend kan blijven vervullen. 

Verpleegkundige zorg kan door de patiënt of zijn familie en vrienden zelf worden geïnitieerd, hoewel de sociale diensten van het ziekenhuis er meestal voor zorgen wanneer de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen. De coördinatiecentra en het ziekenfonds kunnen patiënten ook helpen bij het opzetten van een verpleegpassage.

Lyse en Rebecca zijn al vele jaren thuisverpleegsters. Ze praten over hun dagelijks leven in video

Thuiszorg

Mantelzorger zijn betekent soms lang aan het bed blijven 🛏️ van een kwetsbare persoon, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Thuisverzorgers bieden een zorgzame aanwezigheid aan de zijde van de persoon die zijn onafhankelijkheid verliest, ongeacht of de verzorger aanwezig is of niet.

Dankzij hun service kan de verzorger in alle rust zijn of haar werk doen, in de wetenschap dat de verzorgde persoon bij iemand is die hij of zij kan vertrouwen. De thuiswacht 🙍♀️ past zich op natuurlijke wijze aan de capaciteiten van de persoon die hij begeleidt aan door stimulerende activiteiten voor te stellen of door hem te helpen bij zijn dagelijkse activiteiten. 

Thuiszorgdiensten kunnen heel gemakkelijk worden opgezet door zich rechtstreeks aan te melden bij diensten in uw buurt, maar ook via een coördinatiecentrum of de ziekenfondsverzekering.

Joseph vertelt over zijn baan als thuisverzorger op video

Sommige kinderverzorgers zijn gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met speciale behoeften zoals ADHD, autistische kinderen of kinderen met een handicap.

De ergotherapeut

Hoewel de ergotherapeut minder vaak komt, blijft hij/zij een belangrijke steun voor de ASM 🐢 en de verzorgde persoon. Door het behoud of zelfs het gedeeltelijke herstel van de autonomie van de kwetsbare persoon aan te moedigen, maakt hij het mogelijk dat de verzorger minder gevraagd en vooral gerustgesteld wordt.

Hun voornaamste taak is het identificeren van de moeilijkheden waarmee de kwetsbare persoon (en de verzorger) in het dagelijks leven te maken krijgt en het voorstellen van oefeningen, aanpassingen en/of technische hulpmiddelen om hen te helpen onafhankelijker te worden.

Ergotherapeuten kunnen meestal telefonisch gecontacteerd worden voor een eerste consult. Zij worden gewoonlijk geadviseerd via sociale diensten van ziekenhuizen, ziekenfondsen of coördinatiecentra.

Alexandrine praat met u over haar baan als ergotherapeut op video

Wat technische hulpmiddelen betreft, kunt u ook aanknopingspunten vinden via de databank Accesat van de vzw AccessAndGo-ABP maar ook het platform "Goed thuis wonen" van de AViQ of de CICAT.

Doe-het-zelf diensten

Het uitvoeren van kleine renovatiewerkzaamheden 🔨 is niet altijd mogelijk voor mantelzorgers en hun familieleden met een verlies aan autonomie; daarom kunnen doe-het-zelf- en pechhulpdiensten die gespecialiseerd zijn in dit soort hulp, af en toe naar de woning komen om deze werkzaamheden uit te voeren.

De klusjesman diensten kunnen rechtstreeks gecontacteerd worden door de persoon die ze nodig heeft. De coördinatiecentra zijn ook beschikbaar om te helpen bij deze verzoeken, evenals de gemeentelijke sociale diensten, die in bepaalde omstandigheden gemeentewerkers op ad hoc basis beschikbaar kunnen stellen.

Transport

De begeleiding van een naaste naar een medische afspraak of om boodschappen te doen kan een bijna militaire organisatie en vooral een flexibele agenda vereisen, wat niet altijd mogelijk is voor de ASM's 🐢 des te meer wanneer het gaat om een persoon met beperkte mobiliteit 🦽 waarvoor de aankoop of huur van een aangepast voertuig nodig is.

Daarom bestaan er veel vervoersdiensten, zowel om sociale redenen als om zogenaamde "niet-urgente" medische redenen. Sommige begeleiders zorgen er niet alleen voor dat de reis in optimale veiligheidsomstandigheden verloopt, maar blijven gedurende de hele reis aan de zijde van de begeleide persoon staan.

Uitstapjes kunnen rechtstreeks door de hulpbehoevende of zijn verzorger worden gepland, maar ze kunnen ook worden geregeld via de ziekenfondsverzekering of een coördinatiecentrum.

👉 Persoon met beperkte mobiliteit: Hoe verplaats je je?

Maaltijden thuis

Dagelijks evenwichtige maaltijden bereiden 🍽️ voor een familielid dat soms een speciaal dieet moet volgen, is niet gemakkelijk. Er bestaan maaltijdbezorgingsdiensten aan huis, met name via de OCMW's en de gemeentelijke sociale diensten. 

Zelfs als er geen specifiek dieet gevolgd hoeft te worden, kan het dagelijks bereiden van maaltijden voor een zwak familielid ingewikkeld zijn, omdat het niet altijd mogelijk is om zelf te koken. Plaatselijke restaurants of traiteurs bieden vaak afhaalmaaltijden of zelfs thuisbezorging aan; een kans om de dagelijkse maaltijden wat feestelijker te maken!

Ten slotte, als uw dierbare nog in staat is om te koken of zich te laten bijstaan door een gezinshulp of een thuiszorgmedewerker, is het mogelijk om de boodschappen gewoon thuis te laten bezorgen.

Diensten voor gehandicapten: mobiele interventie-eenheden, vroege hulp, integratie en ondersteunende diensten.

De Cellules Mobiles d'Intervention zijn bedoeld om mensen met een handicap 👩🦯 en psychische of gedragsstoornissen te begeleiden en grijpen in in de leefomgeving van de persoon die ze volgen. De familie en vrienden kunnen ook een beroep doen op de CMI's om te leren omgaan met complexe situaties waarin handicaps en psychische stoornissen samengaan.

Na de geboorte van een kind met een handicap of na een ongeval dat een kind in een kwetsbare en onomkeerbare gezondheidstoestand brengt, kunnen ouders of familieleden een beroep doen op de diensten voor vroegtijdige hulp. Het doel van het EWS is om degenen die dat wensen informatie en professionele ondersteuning te bieden om hen te helpen in hun dagelijks leven met hun kind dat een verlies aan autonomie heeft.

Vervolgens neemt de dienst Integratieondersteuning het over om kinderen en jongeren met een handicap te helpen zich zo goed mogelijk te integreren in een sociaal leven en een "gewone" leefomgeving.

Ten slotte hebben de ondersteunende diensten, zoals hun naam aangeeft, tot doel jongvolwassenen met een handicap te ondersteunen op bepaalde gebieden van hun dagelijks leven: het vinden van een woning, een baan, budgetbeheer, administratieve bijstand, het behalen van een rijbewijs, het vinden van vrijetijdsactiviteiten, het leren koken, winkelen, het gebruik van het openbaar vervoer, enz. De ondersteunende dienst doet het werk niet voor de persoon, maar begeleidt hem om hem in staat te stellen op lange termijn zelfstandig te handelen.

Vind hieronder:

  • 👉 De lijst van CMI
  • 👉 De lijst van SAP
  • 👉 De lijst van SAI
  • 👉 De lijst van ondersteunende diensten

Hoe krijg je een zwakke geliefde zover dat hij hulp accepteert?

Soms zijn verzorgers zich bewust van hun grenzen en proberen ze te delegeren zonder daarin te slagen... Het is soms zelfs moeilijk om hun geliefde zover te krijgen dat hij hulp van een derde accepteert. Deze situatie komt veel voor en veroorzaakt soms spanning en schuldgevoel bij de verzorger.

Met wie kan ik contact opnemen voor ondersteuning?

👉 Huisarts: Als belangrijkste contactpersoon bij gezondheidsproblemen ontwikkelt de huisarts een vertrouwensrelatie met zijn patiënten en kan hij de tussenkomst van thuishulp voorstellen. Zijn of haar mening kan door de patiënt beter worden aanvaard dan die van de familie.

👉 EMPSA: Het Mobile Prevention Support Team komt tussen bij Brusselaars die mantelzorger worden na een handicap van een familielid (beroerte, verkeersongeval...). Zij begeleiden de mantelzorger en de persoon die zijn autonomie verliest bij een crisis of in de beginfase na de bekendmaking van de diagnose. Zij kunnen mantelzorgers en hun familieleden ondersteunen en naar de juiste professionele contacten verwijzen.

👉 Verenigingen voor ondersteuning van patiënten en/of familieleden: Verenigingen voor ondersteuning hebben meestal een specifieke doelgroep, afhankelijk van de ziekte of handicap die wordt ondersteund. Haar leden kunnen optreden als "SAM's" voor kwetsbare personen en hun familieleden door hun de informatie te verstrekken die zij nodig hebben en de professionele steunpunten die bij hun situatie passen.

👉 Familiebemiddeling: Een familiemediator is een derde partij die mogelijke conflicten binnen een gezin kan sussen of preventief kan optreden bij een gevoelig onderwerp als het inroepen van hulp van buitenaf.

En tot slot, denk aan het contacteren van de professionals die u zullen helpen bij het vinden en coördineren van al deze professionals!

De coördinatiecentra en de sociale diensten van de ziekenfondsen en de gemeenten zijn de belangrijkste contactpersonen om u te helpen de nodige thuishulp te vinden en te organiseren om uw dagelijks leven als mantelzorger te verlichten en u in staat te stellen doeltreffend te delegeren.

Valérie vertelt op video over haar baan als maatschappelijk werkster bij het ziekenfonds

Ontdek onze SAM-capsules Informeert over de verschillende coördinatiecentra

Aide & Soins à domicile

Vivre à domicile - Brabant Wallon

Soins chez soi

CSD - Centrale des Soins à Domicile

Zij zullen samen met u de situatie beoordelen om u de verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor te stellen, waarbij u uiteraard de eindbeslissing houdt over het al dan niet opzetten van deze diensten.

Terwijl deze zorg- en hulpverleners naar het huis komen om ondersteuning te bieden, zijn andere externe gezondheidswerkers essentiële steun voor kwetsbare mensen en hun familieleden, zoals fysiotherapeuten, psychologen en opvang- en huisvestingsdiensten 🏘️

Het inschakelen van externe hulpverleners in het huis van een kwetsbaar persoon wordt echter van tevoren besproken en houdt in dat collectieve beslissingen worden genomen met inachtneming van de behoeften en beperkingen van elke persoon. Soms is het nodig om eerst mensen met een verlies aan autonomie zover te krijgen dat zij hulp accepteren, aangezien zij niet altijd geneigd zijn om een derde partij het van hun verzorger over te laten nemen. Deze verzorgers hebben soms ook behoefte aan een pauze of gewoon aan een luisterend oor om even afstand te nemen van hun dagelijkse situatie.

Vind alle hulp- en ondersteuningsdiensten voor SAM's en hun familieleden met een verlies van autonomie in de medisch-sociale gids van het SAM-netwerk. 

Samenvatting van het artikel

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen betekent dat u gebruik kunt maken van bepaalde hulp- en zorgdiensten om u te ondersteunen bij dagelijkse taken: ☑️ Gezinshulp 🛒 ☑️ Huishoudelijke hulp 🧹 ☑️ Nursing 👨⚕️ ☑️ Thuiszorg 🧍♀️ ☑️ De ergotherapeut en oplossingen voor het behoud van autonomie 🏠 ☑️ Doe-het-zelf en storingsdiensten 🔨 ☑️ Vervoer om niet-dringende sociale of medische redenen 🚑 ☑️ Maaltijden op wielen 🍱 ☑️ Specifieke diensten ter ondersteuning van gehandicapten ♿ ☑️ De mensen die u kunnen helpen al deze diensten te coördineren 💪 ☑️ De externe hulpmiddelen 🙂 En vooral, hoe krijg je een zwak persoon zover dat hij deze thuishulpen accepteert? Vooral via een derde partij om de discussie te openen.
Deel dit artikel