Zoom: Waarom en hoe uw kind laten oppassen?

Gepubliceerd op 21/09/2022 Gepubliceerd door Le Réseau SAM
Deel dit artikel

Als u in slechte gezondheid verkeert of als uw kind ziek of gehandicapt is, is kinderopvang mogelijk en zelfs noodzakelijk.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind kunnen verschillende opties worden overwogen: crèche, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten, enz. Laten we de mogelijkheden in deze SAM-gids eens bekijken.Waarom uw kind laten verzorgen?

Allereerst zijn er veel voordelen aan het laten oppassen van je kind, zowel voor de ouder als voor het kind:


Socialisatie: een kind 🧒🏽 dat in de kinderopvang met andere kinderen (en volwassenen) omgaat, is socialer en leert sneller de sociale codes die in zijn omgeving gelden.

Evenwicht tussen werk en privé: De mogelijkheid om een kinderopvang op te zetten, al is het maar voor een paar dagen per week, stelt ouders in staat om een professionele activiteit te behouden.

En meer bepaald respijt: Als (SAM van een) zieke of gehandicapte is het niet gemakkelijk om voor een kind te zorgen 🧒🏽. De mogelijkheid om voor het kind te zorgen, geeft u de mogelijkheid om een pauze in te lassen. Omgekeerd, wanneer het kind lijdt of in een handicap verkeert, is de mogelijkheid om het voor enkele uren per dag of per week aan een instelling toe te vertrouwen, een gelegenheid om zichzelf een beetje respijt te gunnen (om de batterijen weer op te laden, zelfs voor korte tijd, en zo de naaste op lange termijn beter te ondersteunen).Hoe kan ik mijn kind laten oppassen?

Afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van het kind zijn er verschillende mogelijkheden voor regelmatige of incidentele kinderopvang. Voor kinderen jonger dan 5 jaar 

Jonge kinderen 👶 zijn nog niet verplicht om naar school te gaan, zodat ouders vrij kunnen kiezen of zij hen al dan niet in een kinderopvang inschrijven, afhankelijk van hun financiële middelen en hun levensstijl:


Sommige mensen kiezen ervoor om kinderen in huis te nemen die niet van henzelf zijn. In kleinere aantallen en met een specifieke ondersteuning en project voor elk tehuis 🏡 kunnen deze kinderen al dan niet gehandicapt zijn, afhankelijk van de opleiding en de keuzes van de verzorger.

Halte-garderie : De halte-garderie is bedoeld als rust- en uitwisselingsplaats voor ouders. Het zijn plaatsen waar ouders van jonge kinderen hun kinderen kunnen toevertrouwen, zodat zij met hun leeftijdsgenoten kunnen omgaan, maar ook in een proces van ondersteuning van het ouderschap. De verzorgers nemen de tijd voor zowel het kind als de ouders, die het soms moeilijk hebben of gewoon erg geïsoleerd zijn.

Crèche / Maison d'accueil de la petite enfance: Crèches (soms Maison d'accueil de la petite enfance genoemd) 🏡 zijn conventionele voorzieningen voor kinderopvang; er zijn particuliere en openbare crèches. Het belangrijkste verschil is de prijs van de kinderopvang en de aangeboden diensten, bijvoorbeeld het al dan niet controleren van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de vroege kinderjaren in België - ONE


Wat als mijn kind speciale behoeften heeft?

Sommige kinderdagverblijven zijn "inclusief" en verwelkomen dus kinderen 👶 of ze nu "gewoon" of "buitengewoon" zijn, d.w.z. met een handicap of een min of meer ernstige aandoening; sommige instellingen zijn zelfs uitsluitend gewijd aan de opvang van kinderen met een handicap, zoals bijvoorbeeld de crèche IRSA, die visueel gehandicapte of zelfs blinde kinderen opvangt.
Deze centra voor opvoedingsondersteuning kunnen een goede manier zijn om het kind voor te bereiden op een zorginstelling zoals een crèche of het huis van hun "Nanny". Ze kunnen ouders ook in staat stellen andere ouders in soortgelijke situaties te ontmoeten en lokale solidariteit op te bouwen.


In het geval van een ernstig ziek of gehandicapt kind kunnen ouders zich ook tot professionals in de kinderopvang wenden voor advies of doorverwijzing naar passende diensten zoals diensten voor vroegtijdige hulp.


Ongeacht de gekozen vorm van kinderopvang is het van essentieel belang dat ouders zich ruim van tevoren inschrijven als zij gebruik willen maken van een netwerk voor "gecontracteerde" kinderopvang, d.w.z. een netwerk waarbij de kosten van de kinderopvang worden vastgesteld op basis van het inkomen van de ouders en de wettelijke tarieven. 


Vanaf ongeveer drie jaar kunnen kinderen worden ingeschreven in het kleuteronderwijs, ook al is dit nog niet de leerplichtige leeftijd. Het is belangrijk te onderstrepen dat het zogenaamde "gespecialiseerde" onderwijs 👨🏫 niet bestaat om kinderen met een handicap op te vangen; zij moeten systematisch worden opgenomen in het gewone onderwijs of worden ondergebracht in specifieke instellingen van bepaalde instellingen en/of verenigingen.

Voor kinderen in de schoolgaande leeftijd (van 5 tot 18 jaar)

Sinds 2020 is de leerplicht teruggebracht van 6 naar 5 jaar, zodat kinderen ten minste één jaar kleuterschool doorlopen voordat ze naar de eerste klas gaan 👨🏫 waardoor ze vertrouwd kunnen raken met de schoolomgeving voordat ze naar de eerste klas gaan, zoals lezen, schrijven en rekenen.


Helaas kunnen niet alle kinderen worden toegelaten tot het reguliere of zelfs het speciale onderwijs omdat hun gezondheidstoestand of de wensen van de ouders dat niet toelaten. Voor deze kinderen is er de mogelijkheid van thuisonderwijs voor wie daartoe in staat is, maar er zijn ook plaatsen zoals dagcentra voor kinderen met te veel moeilijkheden.


Natuurlijk is de school 🏫 in de eerste plaats een plaats om te leren; tijdens de schoolvakanties of de perioden waarin het kind niet op school is, is het dus aangewezen om plaatsen te vinden die aangepast zijn aan de behoeften van het kind of de adolescent, zoals stages en verblijven, of buitenschoolse activiteiten gedurende het hele jaar, zoals handisport of jeugdbewegingen.
De medisch-sociale gids van het SAM-netwerk bevat in zijn categorie "Vrije tijd / Activiteiten" talrijke circuits van inclusieve buitenschoolse activiteiten 🏀 of zelfs aangepaste verblijven voor "buitengewone" kinderen; onder andere Grattes VZW of Evasions VZW maar ook verenigingen zoals Dynamautes gespecialiseerd in buitenschoolse opvang van autistische kinderen of Villa Indigo voor respijtverblijven in het kader van zware pathologieën.


Natuurlijk kan dit alles worden voorbereid volgens de wensen en behoeften van het kind. Ouders kunnen vooraf contact opnemen met het onderwijs- of animatieteam om de professionals beter te informeren over de specifieke situatie van hun kind.


In het algemeen moet vooraf ten minste een informatieblad worden ingevuld, waarop bijvoorbeeld de huidige behandelingen of gewoonten van het kind worden vermeld, zodat het personeel dit altijd bij de hand heeft in geval van nood.
Incidentele kinderopvang: de verschillende mogelijkheden

Incidentele kinderopvang kan in bepaalde omstandigheden zeer nuttig zijn!


Een beetje verkoudheid, een avondje uit met z'n tweeën, een uitzonderlijke professionele verplichting of een andere reden kan het nodig maken om een paar uurtjes aan iemand anders over te geven. Grootouders 👴 of een ander lid van de familiekring, gezinshelpers maar ook babysitters zijn opties om te overwegen:


De entourage: Als het organisatorisch mogelijk is, zijn de entourage en in het bijzonder de grootouders van het kind (als hun gezondheid het toelaat) een efficiënte en goedkope manier om het stokje door te geven. De steun van familie en vrienden is des te waardevoller als het kind in kwestie gehandicapt of ernstig ziek is.


Daarvoor kunnen ideeën voor intergenerationele activiteiten worden uitgewerkt 👴🧒🏽 die voor iedereen toegankelijk zijn; de grootouders moeten er echter in slagen het kader dat de ouders aan de kinderen opleggen, te behouden.


"Professionele" kinderopvang: Professionele ondersteuning:


Gezinshelpers en kinderoppas voor zieke kinderen: Via ziekenfondsen kan een beroep worden gedaan op diensten die bereid zijn af en toe of op meer regelmatige basis over te nemen. De aanwezigheid van een gezinshulp kan inderdaad nuttig zijn voor de organisatie van het huishouden; zij biedt regelmatige ondersteuning, bijvoorbeeld door de kinderen van school of van hun activiteiten op te halen, door maaltijden te bereiden of gewoon door voor hen te zorgen bij afwezigheid van de ouders. Kindermeisjes daarentegen nemen de zorg voor een ziek kind over van de ouders wanneer deze niet beschikbaar zijn. Er kan slechts een beperkt aantal dagen per jaar een beroep op hen worden gedaan.

Babysitters: De eerste "studentenjob" voor veel jongeren, af en toe babysitten kan een zeer nuttige hulpbron zijn voor ouders die hun kinderen moeten toevertrouwen. De meeste babysitters worden gevonden via mond-tot-mondreclame en aanbevelingen, hoewel er ook applicaties en websites zijn waarmee je in contact kunt komen met mensen die hun diensten als babysitter willen aanbieden.Bovendien biedt de Ligue des Familles een oppasdienst voor kinderen met een handicap, die welkom is voor alle gezinnen die met dit soort problemen te maken hebben en er even tussenuit moeten.


Een ziek kind is niet noodzakelijk een slapend kind, het kan nodig zijn activiteiten te vinden om thuis te doen om verveling te voorkomen.


Kinderopvang: financiën en juridische context

Zoals alle diensten brengt de verzorging van een kind door een derde, ongeacht of het kind ziek of gehandicapt is, natuurlijk kosten met zich mee.


Kinderdagverblijven hebben al dan niet een overeenkomst en stemmen hun tarieven dus af op de schalen die door de regio zijn vastgesteld op basis van het inkomen van de ouders. De ONE biedt in bepaalde omstandigheden ook financiële steun.


Hoewel het onderwijs wettelijk gezien gratis is, wordt aan het begin van het schooljaar financiële steun verleend om de ouders te helpen de schoolbenodigdheden en andere schoolboeken te kopen die nodig zijn om de studie voort te zetten.
Voor buitenschoolse activiteiten wordt meestal betaald, hoewel buurt-, gemeenschaps- of verenigingsinitiatieven meestal niet duur zijn. Bovendien bestaan er bepaalde financiële steunmechanismen 🏀 via onderlinge verzekeringsmaatschappijen of gemeenten, die tussenkomen in de financiering van opleidingen, buitenschoolse of sportieve activiteiten 🏀 of zelfs respijtverblijven voor jonge mantelzorgers.


Op het gebied van kinderopvang en gezinshulp kunnen ziekenfondsen een aantal jaarlijkse uitkeringen financieel ondersteunen.


Ten slotte kan bij de werkgever van de ouders ouderschapsverlof worden aangevraagd om voor hun kind te zorgen, maar er bestaan ook andere thematische verloven, afhankelijk van de situatie, om aan het bed van een familielid in moeilijkheden te kunnen blijven. In het geval van een kind dat af en toe ziek is, kan de werknemer om dringende redenen onbetaald verlof aanvragen. 


Ongeacht de gezondheidstoestand of de handicap van het kind, is het essentieel om af en toe zorg voor het kind te kunnen organiseren wanneer men de rol van ouder of zelfs van verzorger van een minderjarig familielid op zich neemt.

Samenvatting van het artikel

Wanneer je een ouder wordt, is het vinden van een oplossing voor kinderopvang bijna onmisbaar. Als de familie en vrienden deze taak niet volledig op zich kunnen nemen, moet men zich wenden tot kinderopvangfaciliteiten zoals: ☑️ Crèches ☑️ Buitenschoolse activiteiten ☑️ Kinderopvang aan huis Het spreekt vanzelf dat het gebruik van dergelijke diensten kosten met zich meebrengt... Deze SAM-gids gaat daarom ook in op het financiële aspect van kinderopvang.
Deel dit artikel