DE VZW STEUNEN

Engageer U met uw bedrijf !

SAM een manier om de sociale verantwoordelijkheid-as van uw bedrijf te ontwikkelen ?

A l’heure actuelle, de nombreuses entreprises veulent s’investir dans des actions tournées vers le développement durable et l’implication sociétale… om een meer sociaal verantwoordelijke onderneming te ontwikkelen!

WAAROM BETROKKEN RAKEN MET SAM EEN MANIER ZOU KUNNEN ZIJN ?

Allereerst kan een samenwerking met SAM een mooie manier zijn om uw medewerkers te ondersteunen bij het tot stand brengen van de noodzakelijke gezinssolidariteit rond hun oudere en zieke familieleden, enz... om hen in staat te stellen zich te identificeren als SAM en zich aan te passen aan hun dagelijkse leven die op zijn kop word gezet door een geliefde met een tekort aan autonomie...

Dan kan deze samenwerking ook een gelegenheid zijn om de cohesie binnen de teams te ontwikkelen door acties voor het sponsoren van vaardigheden, maar ook door de interne communicatie rond het onderwerp te ontwikkelen om de dialoog te vergemakkelijken … om bepaalde teams te laten begrijpen dat de afwezige, gestoorde collega ... gewoon een collega is die onlangs SAM is geworden enz.

HIER VOLGEN ENKELE MANIEREN OM UW STEUN VOOR HET SAM-NETWERK AAN UW MEDEWERKERS TE TONEN :

  • Fondsenwerving : Start een fondsenwervingcampagne binnen uw bedrijf voor het SAM-netwerk : Maak uw medewerkers en/of klanten bewust van de realiteit van mensen « Solidariteit Thuis » en verzamel fondsen in om de bestaande hulp en steun voor SAM uit te breiden.
    Met onze hulp kunt U snel een donatiepagina maken die tijdelijk of permanent op uw website word gehost. Ook kunnen wij ook een communicatiecampagne aan uw zijde ontwikkelen voor uw medewerkers en/of klanten om hen te informeren over onze gezamenlijke acties.
  • Betrokkenheid van uw medewerkers : Als werkgever beschikt U over verschillende mogelijkheden om de betrokkenheid van uw medewerkers bij vzw’en zoals de SAM-netwerk te vergemakkelijken :
    • ✔️ Sponsorschap van vaardigheden : met dit systeem kunnen bedrijven tijdens hun werkuren medewerkers ter beschikking stellen aan vzw’en. Dit zijn betaalde werkdagen waarbij een lid van uw team zijn werktijd kan gebruiken ten voordele van de SAM-netwerk. Deze eenmalige of langdurige regeling kan een hefboom zijn voor het organiseren van activiteiten die de teamcohesie bevordert.
    • ✔️ Individueel associatief vrijwilligerswerk : als bedrijf kunt U de persoonlijke en privébetrokkenheid van een van uw medewerkers met de SAM-netwerk faciliteren. Dit is de meest traditionele vorm van vrijwilligerswerk omdat het op eigen initiatief van de werknemer gebeurt maar deze inzet kan het resultaat zijn van een bewustmakingscampagne op de werkplek van de vrijwilliger.
  • Invoering van interne communicatie 📽️ en beleid 📜 aangepast aan SAM’s aanwezig binnen uw teams.

SAM HET NETWERK VAN VERZORGERS, BETER DAN MOND-TOT-MONDRECLAME ! VERBANDEN LEGGEN VOOR EEN MEER VERENIGDE WERELD !