OVER DE VZW

Team en Comité van Deskundigen

Een ZEER SAM TEAM 🐢 😊

Achter het SAM-netwerk zit sinds het begin hetzelfde gemotiveerd en zeer betrokken team !
Iedereen (zelfs de jongste) is al SAM geweest of is nog steeds SAM!

Medewerkers

Marine Salou

Directrice marine.salou@reseau-sam.be

Axelle Verstraeten

Project Manager axelle.verstraeten@reseau-sam.be

Claire Kamina

Project Manager claire.karmina@reseau-sam.be

Zelfstandigers

Colette Leroy

Project Manager

Het Team op het veld ! 🐢 😀 💚

Het Comité van deskundigen ! 🤔 🐢

Omdat het SAM’s prioriteit is om zo dicht mogelijk bij de ervaring en behoeften van mantelzorgers te staan hebben wij een comité van deskundigen opgericht.
Het Comité bestaat uit deskundigen op het gebied van ziekte, zorg, bijstand en ondersteuning... maar ook in het leven met ziekte en handicap !

Ce comité a pour rôle :

  • ✔️ Bijdragen aan de co-constructie van het SAM project
  • ✔️ Behoeften die dagelijks op het terrein worden ervaren naar voren te brengen
  • ✔️ Een professionele mening geven over de ontwikkelingen van het platform
  • ✔️ De brug zijn tussen professionele SAM’s en het grote publiek
  • ✔️ Een link te vormen tussen alle disciplines die zich met SAM bezighouden en hen op een neutrale manier te helpen

Werking van dit comité

Het comité is niet bedoeld als “zoveelste” adviescomité. Il se réunit pour mettre en place des actions concrètes.

Het komt bijeen om concrete acties uit te voeren. Het Comité van Deskundigen vormt ook een comité “Hulpmiddelen” en komt samen volgens de behoeften van het project met een vooraf gedefinieerde agenda. Zij tracht de behoeften, de informatie en de ervaringen van het veld op de voorgrond te brengen..

Terugkerende evenementen worden georganiseerd in de vorm van “Afterwork” waardoor fysieke ontmoetingen tussen de verschillende actoren mogelijk worden en ervaringen op een neutrale plek worden gedeeld en discussies over algemene onderwerpen worden gevoerd met verschillende inspirerende sprekers.

Ses membres

M Brieuc Laurent

Voorzitter Gammes Asbl

M Andre Néron

Directeur van het Bureau voor patiëntenpartnerschap - Wetenschappelijk medewerker - Onderzoekscentrum voor gezondheidseconomie - Beheer van gezondheidszorginstellingen - Verpleegkunde - VUB

M Dan Lecoq

Maître de conférences et assistant Université libre de Bruxelles - École de Santé Publique - ULB

Dr Geneviève Oldenhove

Huisarts – verleden Voorzitter van SISD-Bruxelles / Voorzitter Brusselse Wachtdienst

M Marc-Eric Guiset

Masterassistent ergotherapie HE Leonard de Vinci en voorzitter van de Beroepsunie van Franstalige en Duitstalige Belgische ergotherapeuten

Dr Dominique Bouckenaere

ex-Voorzitter van de Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg

M Stéphane Adam

Hoofd van de eenheid Psychologie van Senescentie bij de Universiteit van Luik

Mme Dorothée Pereira

ex-Voorzitter van Villa Indigo – Respijtzorgcentrum

Dr Diane Van Cleynenbreugel

Pediatrische tandarts – Voorzitter L’Académie Belge de Dentisterie Pédiatrique BAPD asbl

Mme Amandine Kodeck

Voorzitter Inforhome

M Jean-Pierre Debouver

Thuisverpleger – Penningmeester-secretaris asbl tabliers blancs

Mme Mary Bourcy

Voorzitter Alzheimer Belgique

Mme Fabienne Gooset

Mantelzorger en patiënt partner

Mme Mireille Peeters

Mantelzorger partner

Mme Anne Deweze

Mantelzorger partner

M Christophe Malfroid

Mantelzorger partner

M Olivier Léonard

Mantelzorger partner

Mme Bénédicte Schrayen

Mantelzorger partner

Mme Nathalie de Wergifosse

Aidante proche partenaire

M Gérard Jaquet

Mantelzorger partner

Het Comité op werk ! 🤔🐢 🐢 😀

SAM is lid van 🤝 🐢

SAM is lid van stuurcomités of Bestuursraden die rechtstreeks verband hebben met de ondersteuning van SAM