OVER DE VZW

Statuten en Organen

ONZE EFFECTIEVE LEDEN

Marc de Ruyck

Voorzitter - Beheerder - Stichtend lid

Axel De Roover

Beheerder - Stichtend lid

Bernard De Roover

Beheerder - Stichtend lid

Jean Devalck

Beheerder - Stichtend lid

M Brieuc Laurent

Beheerder

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET COMITÉ VAN DESKUNDIGEN BIJ DE ORGANEN

Dr Geneviève Oldenhove

Vertegenwoordiger van de medehouder Huisarts – Verleden Voorzitter SISD-Bruxelles / Voorzitter Brusselse Wachtdienst

M Andre Néron

Vertegenwoordiger van de medehouder Directeur van het Bureau voor patiëntenpartnerschap - Wetenschappelijk medewerker - Onderzoekscentrum voor gezondheidseconomie - Beheer van gezondheidszorginstellingen - Verpleegkunde - VUB

ONZE STATUTEN EN OFFICIËLE PUBLICATIES