OVER DE VZW

Onze verplichting

SOCIAAL DOEL

Het doel van SAM is dat iedereen die direct of indirect te maken heeft met ziekte of invaliditeit, zijn energie besteedt aan de emotionele ondersteuning van zijn geliefde, en niet aan het zoeken naar informatie

Dat iedere verzorger of patiënt hulp vindt en dat elke hulp het publiek waarvoor het bedoeld is kan vinden

ONZE DOELSTELLINGEN

Op één centraal punt : alle initiatieven, VZW’s, personen, technologieën en informatie die hulp bieden samenbrengen.
Een instrument ontwikkelen waarmee SAM’s gemakkelijk de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben.

Informatie toegankelijk maken die voor het grote publiek soms moeilijk te begrijpen is.

ONZE WAARDEN

Bij SAM zorgen alle beheerders, leden van de verschillende Comités, het team, de partners ervoor dat de WAARDEN van SAM worden gerespecteerd:

SOLIDARITEIT

Solidariteit is het DNA van SAM : ten dienste staan van een meer verenigde wereld !

Ten eerste wil de vereniging een platform zijn dat openstaat voor alle Belgische burgers die betrokken zijn bij de kwestie van het verlies van autonomie.

Bovendien streeft de vereniging ernaar om voortdurend instrumenten en diensten te ontwikkelen die uitsluitend tot doel hebben het creëren van solidariteit en banden om het verlies van autonomie te ondersteunen.

INNOVATIE

Wetenschap en nieuwe technologieën staan voor SAM in dienst voor het creëren van een meer verenigde wereld. Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat de nieuwe technologieën zelfs als ze vaak worden afgekeurd een essentiële hefboom zijn en blijven om de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren, Informatie- en communicatietechnologieën staan ten dienst van de mens.

De cultuur van de vereniging is gebaseerd op voortdurende verbetering en innovatie om de complexe omgeving waarin we werken doeltreffend te beheren.

HUMOR

Het leven is te kort om serieus genomen te worden. Veel dingen in het leven kunnen je tot tranen toe brengen... vooral wanneer je geconfronteerd wordt met ziekte, invaliditeit... Een glimlach en humor helpen altijd om afstand te nemen. SAM kiest zoveel mogelijk voor een positieve en glimlachende houding, want zoals Sigmund Freud zei « Door grapjes te maken kun je alles zeggen, zelfs de waarheid ».

WELZIJN

SAM asbl kiest voor een welwillende houding.Wij zijn er vast van overtuigd dat de belangrijkste waarden van een persoon haar fouten of zwakheden niet zijn maar eerder de goede dingen die hij of zij te bieden heeft waarbij wij nooit de waarde van de persoon vergeten. Kies er altijd voor om iets nuttigs en positiefs te brengen zowel in onze relaties met de SAM’s et met onze partners.

MENSELIJKHEID

Respect voor de mens is essentieel. SAM respecteert de vrije wil van SAM's. Het is van essentieel belang dat de vereniging een houding van welwillendheid, respect, verdraagzaamheid, discretie, beschikbaarheid en een luisterend oor toont.

PROFESSIONEEL BEWUSTZIJN

Voor de vereniging impliceert een verantwoordelijk en efficiënt beheer van de organisatie en haar acties autonomie, empathie, striktheid, stiptheid, ethiek, deontologie, kritische geest (zichzelf en anderen in vraag stellen), eerlijkheid, overleg en teamwork.

Pragmatisme

SAM is een actiegerichte en concrete organisatie. De vereniging onthoudt zich van de ontwikkeling van theoretische en conceptuele ideeën.

NEUTRALITEIT

SAM vzw is apolitiek en neutraal. Haar diensten worden eerlijk en zonder discriminatie verleend.

AUTONOMIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

De acties van SAM zijn gericht op de autonomie en empowerment van alle actoren, door de vaardigheden en middelen van elk van hen te verbeteren.

TRANSPARANTIE

SAM vzw verbindt zich ertoe uitgebreide, duidelijke en consistente informatie te verstrekken over al haar activiteiten. Deze waarde impliceert openheid, oprechtheid, luisteren, solidariteit.

De non-profit

Alle inkomsten die door de VZW worden gegenereerd van welke aard dan ook worden uitsluitend gebruikt om het SAM-project te ondersteunen en te laten groeien

DIVERSITEIT

SAM vzw vervult haar missie met volledige inachtneming van het Europese principe van « eenheid in verscheidenheid » : diversiteit van culturen, tradities, voorkeuren en talen.

ONZE ACTIEBEGINSELEN

  • ✔️ Non-profit en algemeen belang
  • ✔️ Een logica van partnerschap met de actoren van de sector
  • ✔️ Ontwikkeling van de patiënt/zorgverlener naaste partnerbenadering
  • ✔️ Ontwikkeling geïnspireerd door de Agile-methode

SAM HET NETWERK VAN VERZORGERS, BETER DAN MOND-TOT-MONDRECLAME ! VERBANDEN LEGGEN VOOR EEN MEER VERENIGDE WERELD !